Kontakt

Biuro organizatora
Powikłania w chirurgii naczyniowej i endowaskularnej
anita.bala@trip.pl