Ważne daty


1.09.2012 Poczatek rejestracji
31.01.2013 Termin nadsyłania streszczeń
15.02.2013 Potwierdzenie udziału w konferencji
i imprezach towarzyszących
1-2.03.2013 Termin konferencji
 

KONTAKT

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CMKP Szpital Bielanski
ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa
tel./fax 22 56 90 285
 

Biuro Organizacyjne

GRUPA TRIP
ul. Sarmacka 5 B
02-972 Warszawa
tel. 22 826 30 82
osoba kontaktowa: Weronika Stokowska
weronika.stokowska@trip.pl

PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY