Komitet Naukowy

 
Prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak 
Prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
Prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski 
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Jakimowicz
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Janczak
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Prof. dr hab. n. med. Piotr Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Kazimierczak
Prof. dr hab. n. med. Wacław Kuczmik
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Madycki 
Prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyński
Prof. dr hab. n. med. Piotr Myrcha
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
Prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura
Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt
Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński 
Prof. dr hab. n. med. Piotr Terlecki
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wroński
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
Dr hab. n. med. Przemysław Nowakowski
Dr hab. n. med. Paweł Rynio
Dr hab. n. med. Michał Sojka
Dr n.med Michał Zawadzki
Dr n. med. Grzegorz Halena
Dr n. med. Włodziemirz Hendiger
Dr n. med. Wawrzyniec Jakuczun
Dr n. med. Andrzej Kulesza
Dr n. med. Jarosław Miszczuk
Dr n. med. Eliza Pleban
Dr n. med. Jacek Poniewierski
Dr n. med. Kornel Pormańczuk
Dr n. med. Michał Toborek
Dr n. med. Marek Tuchendler
Dr n. med. Paweł Wierzchowski
Dr n. med. Piotr Zydlewski
Dr n. med Rafał Maciąg 
Dr Bartłomiej Antoń
Dr Sylwia Barańska
Dr Radosław Bilat
Dr Wojciech Dudzic
Dr Katarzyna Jama
Dr Michał Juszyński
Dr Wojciech Kozłowski
Dr Krzysztof Kwaśniewski
Dr Andrzej Nykaza
Dr Maxymilian Opławski
Dr Bartosz Pacewski
Dr Jan Sobstyl
Dr Izabela Taranta
Dr Michał Wolak